Marxisme Online – Navne

A. E. Beresovskij

(Aleksander Eleatsarovitj Beresovskij)

Født 1868

(f. 1868) Godsejer, kadet. Medlem af 3. duma.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 5

WikiPedia (ru): Oversigt over medlemmer af de 4 dumaer

Marxisme Online (web.red.)

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 5: Side 87

Links

(rulex.ru)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online