Marxisme Online – Navne

D. Koltsov

(D. A. Ginsburg; L. Sedov; L. S.)

Født 1863  –  Død 1920

(virkelige navn Ginsburg, D.A.) (1863-1920) Socialdemokrat, mensjevik. I begyndelsen af 1880’erne narodovolets, i slutningen af 1880’erne socialdemokrat. Fra 1893 i emigration, stod gruppen Arbejdets Befrielse nær, sekretær i Forbundet af Russiske Socialdemokrater i Udlandet 1895-1898, deltog i II. Internationales kongresser 1896 og 1900. På RSDAPs 2. kongres 1903 mensjevik. 1905-07 deltog han i fagforeningsarbejde i Petersborg, 1908 i Baku. Under den første verdenskrig krigstilhænger, efter februarrevolutionen 1917 arbejdskommissær i Petrogradsovjetten. Koltsov tog afstand fra oktoberrevolutionen, men arbejdede 1918-19 i kooperationen i Petrograd.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 4

(1863-1920) Socialdemokrat; efter RSDAP's 2. kongres aktiv mensjevik, medarbejder ved flere mensjevikiske udgivelser. Under 1. verdenskrig socialchauvinist; modstander af oktoberrevolutionen.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 5

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3: Side 25, 27, 108, 109, 148
Lenin Udvalgte Værker, Bind 4: Side 136
Lenin Udvalgte Værker, Bind 5: Side 116, 121, 124, 125, 145

Kategori

Narodnik (Rusland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online