Marxisme Online – Navne

B. M. Knunjants

(Bogdan Mirzajani Knunjants)
(B. Radin; Ruben; Rusov)

Født 1878  –  Død 1911

Dødsårsag: Død i fangenskab. (Web.red.)

(pseudonym Radin, B.) (1878-1911) Bolsjevik, begyndte sin revolutionære virksomhed 1897 i Kampforbundet for Arbejderklassens Befrielse i Petersborg. I 1901 forvist til Baku, hvor han blev en af lederne af Bakus og senere Kaukasus’ socialdemokratiske partikomiteer. Deltog i oprettelsen af Forbundet af Armenske Socialdemokrater og var medstifter af dets illegale blad Proletariat. På RSDAPs 2. kongres 1903 delegeret fra Baku, tilhænger af flertallet. Efter kongressen arbejdede han som centralkomiteens repræsentant i Kaukasus og Moskva. I september 1905 blev han koopteret i Petersborgs partikomité og repræsenterede bolsjevikkerne i Petersborgsovjetten. I december 1905 blev han arresteret og idømt livsvarig forvisning til Sibirien. I 1907 flygtede han til udlandet, hvor han deltog i II. Internationales kongres i Stuttgart og i RSDAPs konference i Helsingfors. I slutningen af 1907 vendte han tilbage til Baku og arbejdede dér. I september 1911 blev han arresteret og døde i fængslet i Baku.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 4

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3: Side 28, 29, 77, 79, 85, 88, 89, 103, 108, 111, 112, 206, 208
Lenin Udvalgte Værker, Bind 4: Side 149

Links

WikiPedia (hy)

Kategori

Bolsjevik (før 1918) (Rusland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online