Marxisme Online – Navne

N. A. Kablukov

(Nikolaj Aleksejevitj Kablukov)

Født 5. okt. 1849  –  Død 17. okt. 1919

(1849-1919) Økonom, statistiker, liberal narodnik, professor ved Moskvas universitet. Kablukov var overbevist om det lille landbrugs stabilitet og forsvarede landsbyens fælles jordbesiddelse som en form der var egnet til at forebygge lagdeling blandt bønderne. I 1917 deltog Kablukov i arbejdet i den provisoriske regerings jordkomité. Efter oktoberrevolutionen arbejdede han i sovjetregeringens statistiske centralforvaltning. Forfatter af værker om landbrugsøkonomi.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 4

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 4: Side 132

Links

Khronos (ru)
WikiPedia (ru)

Kategori

Narodnik (Rusland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online