Marxisme Online – Navne

N. A. Gredeskul

(Nikolaj Andrejevitj Gredeskul)

Født 20. apr. 1865  –  Død 8. sep. 1941

(f. 1864) Jurist, oprindelig borgerlig »kadet«, skrev i 1905 i bladet Mir, som samme år blev forbudt som »regeringsfjendtligt«. Han blev arresteret og forvist til Arhkangelsk-området. Under forvisningen blev han indvalgt i I. duma, hvorefter han kunne vende tilbage til Petersborg. Da I. duma blev opløst, blev han atter arresteret. Efter løsladelsen var han medarbejder ved liberale blade. Efter februarrevolutionen 1917 var han medarbejder ved det borgerlige blad Russkaja Volja, men efter oktoberrevolutionen samme år udviklede han sig til venstre. Han virkede i de følgende år som professor ved højere læreanstalter i Leningrad.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 4

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 4: Side 123

Links

(myslenedrevo.com.ua)
(kupyanskuezd.at.ua)
Khronos (ru)
WikiPedia (en)
WikiPedia (ru)
WikiPedia (uk)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online