Marxisme Online – Navne

V. P. Akimov

(Vasilij P. Akimov)
(Makhnovets)

Født 1872  –  Død 1921

(virkelige navn Makhnovets) (1872-1921) Russisk socialdemokrat, økonomist. Arresteret 1897, forvist til Jenisej-området 1898, flygtet til udlandet 1898, medstifter af Forbundet af Russiske Socialdemokrater i Udlandet. På RSDAPs 2. kongres 1903 på højre fløj. Under revolutionsårene 1905-07 tilhænger af en udflydende organisation, hvor socialdemokratiet kun skulle være en idemæssig strømning. På partiets 4. kongres 1906 opfordrede han til en alliance med de borgerlige “kadetter”. Snart efter forlod han socialdemokratiet.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 4

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3: Side 18, 19, 21, 23, 24, 31, 39, 55, 56, 63, 64, 69, 73-79, 85,88, 90-93, 95-97, 101, 102, 104, 105, 109, 117, 119, 122, 124, 125, 129, 130, 134, 136-138, 140-144, 153, 161, 164, 168, 173, 176, 180, 186, 188, 189, 192, 193, 197, 202
Lenin Udvalgte Værker, Bind 4: Side 68, 116

Links

(fasmer-dictionary.info)
(socialist.memo.ru)
Khronos (ru)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online