Marxisme Online – Navne

N. K. Krupskaja

(Nadesjda Konstantinovna Krupskaja)
(Sablina)

Født 14. feb. 1869  –  Død 27. feb. 1939

(pseudonym: Sablina) (1869-1939) Professionel revolutionær. Gift med Lenin. Hun begyndte sin revolutionære virksomhed i 1890 i marxistiske studenterkredse i Peterborg. Var i 1895 med til at oprette Kampforbundet Til Arbejderklassens Befrielse I Petersborg. Arresteredes i 1896 og forvistes først til Sjusjenskoje i Sibirien og senere til Ufa. Emigrerede i 1901 og virkede som sekretær for Iskra. Deltog med rådgivende stemme i RSDAP’s 2. kongres. Efter kongressen var hun sekretær for de bolsjevikiske blade Vperjod og Proletarij. Hun deltog i den internationale kvindekonference i Bern 1915. I 1917 vendte hun sammen med Lenin tilbage til Rusland og tog aktiv del i forberedelserne til oktoberrevolutionen. Fra 1921 ledede hun det politiske oplysningsarbejde og var fra 1929 vicefolkekommissær for oplysnings- og uddannelsesvæsenet.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3: Side 82, 210
Lenin Udvalgte Værker, Bind 12: Side 109

Links

WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

Kategori

Bolsjevik (før 1918) (Rusland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online