Marxisme Online – Navne

N. A. Rosjkov

Født 1868  –  Død 1927

Historiker og publicist. Medlem af RSDAP 1905. 1905-1907 aktiv likvidator, medarbejder ved tidsskriftet Nasja Sarja, redaktør ved den mensjevikisk-likvidatoristiske avis Novaja Sibirj. Efter den borgerlig-demokratiske februarrevolution 1917 medlem af mensjevikkernes centralkomité, nogle måneder senere viceminister for post og telegraf i den borgerlige provisoriske regering. Kæmpede mod sovjetmagten under interventionen og borgerkrigen. Brød med mensjevikkerne 1922. Skrev en række værker om Ruslands historie.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 14

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 14: Side 181

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online