Marxisme Online – Navne

A. F. Mjasnikov

Født 1886  –  Død 1925

(1886-1925) Medlem af RSDAP 1906. Efter den borgerlig-demokratiske februarrevolution 1917 medlem af RSDAP(b)’s komité for vestfronten. Efter oktoberrevolutionen chef for vestfronten. 1921 folkekommissær for militære anliggender.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 14

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 14: Side 151

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online