Marxisme Online – Navne

Ju. A. Larin

(Jurij Aleksandrovitj Larin)
(Mikhail Aleksandrovitj Luria)

Født 17. jul. 1882  –  Død 14. jan. 1932

(1882-1932) Socialdemokrat, under reaktionen og det nye revolutionære opsving en af likvidator-lederne. Efter februarrevolutionen 1917 med i en gruppe mensjevikiske internationalister, der udgav tidsskriftet International. August 1917 medlem af det bolsjevikiske parti. Arbejdede i en række statslige organisationer efter oktoberrevolutionen.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 5

(1882-1932) Mensjevik, deltog i den socialdemokratiske bevægelse fra 1901. Efter den borgerlig-demokratiske februarrevolution. 1917 leder af en gruppe mensjevikker og internationalister. August 1917 medlem af det bolsjevikiske parti. Arbejdede efter oktoberrevolutionen i forskellige samfundsmæssige organisationer. Under fagforeningsdiskussionen 1920-1921 først tilhænger af Bukharins platform, men senere af Trotskijs.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 14

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 5: Side 123
Lenin Udvalgte Værker, Bind 14: Side 85

Links

The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe
Khronos (ru)
WikiPedia (en)
WikiPedia (ru)

Kategori

Mensjevik (Rusland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online