Marxisme Online – Navne

Efim N. Ignatov

(Efim Nikititj Ignatov)

Født 1890  –  Død 11. jan. 1938

Dødsårsag: Henrettet under Stalin. (Web.red.)

1912 medlem af det bolsjevikiske parti. 1917 medlem af Moskvasovjettens præsidium og eksekutivkomité. Under fagforeningsdiskussionen 1920-1921 dannede han en partifjendtlig anarkosyndikalistisk gruppe, de såkaldte »ignatovister«, der delte Arbejderoppositionens synspunkter. Efter RKP(b)’s 10. kongres gik Ignatov ud af oppositionen.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 14

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 14: Side 85

Links

Khronos (ru)
Ofre for politisk terror i Sovjetunionen (ru)

Kategori

Bolsjevik (før 1918) (Rusland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online