Marxisme Online – Navne

G. N. Korsinov

Født 1886  –  Død 1926

Medlem af RSDAP 1904, deltog i revolutionen 1905-1907. Under oktoberrevolutionen 1917 aktiv i den væbnede opstand i Moskva. Efter oktoberrevolutionen medlem af Moskvasovjettens eksekutivkomité og af RKP(b)’s Moskvakomité. Under fagforeningsdiskussionen 1920-1921 sluttede han sig til Ignatovs anarkosyndikalistiske gruppe.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 14

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 14: Side 85

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online