Marxisme Online – Navne

S. A. Losovskij

(Solomon Abramovitj Losovskij)

Født 16. mar. 1878  –  Død 12. aug. 1952

Dødsårsag: Henrettet under Stalin. (Web.red.)

1901 medlem af RSDAP. Levede i emigration fra 1909 til 1917. Valgt til sekretær på fagforeningernes 3. alrussiske konference juli 1917. Gik i december 1917 imod partiets politik og blev ekskluderet. Optoges atter i partiet december 1919. Fra 1921 generalsekretær for fagforeningernes internationale. Indvalgt i centralkomiteen på VKP(b)’ s 18. kongres.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 14

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 14: Side 57, 61, 84, 93, 99

Links

MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

Kategori

Bolsjevik (før 1918) (Rusland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online