Marxisme Online – Navne

J. E. Rudzutak

(Jan Ernestovitj Rudzutak)

Født 3. aug. 1887  –  Død 29. jul. 1938

Dødsårsag: Henrettet under Stalin. (Web.red.)

1905 medlem af RSDAP, fremtrædende kommunist og statsmand. Arresteret 1907 og dømt 10 års tugthus, befriet 1917 af den borgerlig-demokratiske februarrevolution. Efter oktoberrevolutionen leder af det faglige arbejde, medlem af det øverste samfundsøkonomiske råds præsidium. Fra 1920 medlem af RKP(b)’s centralkomité.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 14

(1887-1938) Medlem af RSDAP fra 1905. Efter oktoberrevolutionen besad han ledende poster inden for fagbevægelsen, senere også inden for stat og parti.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 15

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 14: Side 12, 73, 77, 81, 82-84, 87, 95, 98, 99,101-103, 105-107
Lenin Udvalgte Værker, Bind 15: Side 42, 52

Links

WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)
WikiPedia (fr)

Kategori

Bolsjevik (før 1918) (Rusland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online