Marxisme Online – Navne

Nicolaj L. Petersen

Født 18. nov. 1854  –  Død ca. 1916

Se Nicolaj L. Petersen-arkivet

Dødsårsag: Dødsårsag ukendt. (Web.red.)

Links

Den Store Danske Encyklopædi
Leksikon.org

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online