Marxisme Online – Navne

August Willich

Født 19. nov. 1810  –  Død 22. jan. 1878

(1810-1878) Preussisk officer, medlem af Kommunisternes Forbund og fører for “Venstre”-fløjens fraktion, som efetr revolutionen 1848 bekæmpede Marx.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2

Prøjsisk officer, deltog i den tyske revolutionære bevægelse, indtrådte i 1847 i Kommunisternes Forbund. Under revolutionen 1848-1849 deltog han i den væbnede opstand i Baden-Pfalz. Efter revolutionens nederlag emigrerede han først til Svejts og derefter til Østrig. Han var en af lederne i den fløj inden for Kommunisternes Forbund, der gik ind for en sekterisk eventyr-politik. I 1850 brød han med forbundet og rejste i 1853 til USA, hvor han deltog i borgerkrigen (1861-1865) og indtog forskellige ledende poster i nordstaternes hær.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 335, 351, 353-54, 454
Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 51

Links

Leksikon.org
MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

Kategori

Medlem af Kommunisternes Forbund (1836-52), Udvandret til Nord-/Sydamerika eller Australien

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online