Marxisme Online – Navne

V. P. Vorontsov

(Vasilij Pavlovitj Vorontsov)
(V. V.)

Født 1847  –  Død dec. 1918

Økonom og skribent, en af de liberale narodnikkers ideologer i 80’erne og 90’erne. Forfatter til Kapitalismens Skæbne I Rusland og andre værker, hvori han benægter en kapitalistisk udvikling i Rusland, roser småvareproduktionen og idealiserer bondefællesskabet. Han gik ind for en forsoning med den tsaristiske regering og bekæmpede energisk marxismen. Lenin kritiserede Vorontsovs anskuelser kraftigt i flere af sine værker.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

(V.V.) (1847-1918) Økonom, skribent, liberal narodnik.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 2

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 182, 187, 188, 196, 197, 200, 201, 204, 211-216, 218, 229, 234
Lenin Udvalgte Værker, Bind 2: Side 53, 54, 61, 66

Links

Khronos (ru)
WikiPedia (en)
WikiPedia (ru)

Kategori

Narodnik (Rusland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online