Marxisme Online – Navne

Akim Lvovitj Flekser

(A. Volynskij)

Født 1863  –  Død 1926

Reaktionær kunsthistoriker og kritiker, tilhænger af teorien om kunsten for kunstens egen skyld. I sine artikler, der er samlet i bogen Russiske Kritikere (1896), søgte han at forringe de revolutionær-demokratiske skribenters indsats.
Efter oktoberrevolutionen deltog Volynskij fortsat i kulturlivet og var bl.a. formand for det Alrussiske Forfatterforbunds Leningradafdeling 1920-1924.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 194, 195

Links

WikiPedia (ru)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online