Marxisme Online – Navne

Augustin Thierry

Født 10. maj 1795  –  Død 22. maj 1856

(1795-1856) Fransk liberal historiker.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2

Fransk liberal statsmand og historiker, en af den borgerlige klassekampsteoris skabere. Han erkendte samfundets opdeling i klasser og bourgeoisiets klassekamp mod adelen, men han søgte at påvise, at det feudale Europas klasser opstod som et resultat af det ene folks besejring af et andet. Han afviste nødvendigheden af folkemassernes revolutionære handlinger.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 392, 506
Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 33

Links

WikiPedia (de)
WikiPedia (en)
WikiPedia (fr)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online