Marxisme Online – Navne

Adam Smith

Født 5. jun. 1723  –  Død 17. jul. 1790

(1723-1790) Engelsk borgerlig nationaløkonom, begrundede frihandelssystemet.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2

Fremtrædende engelsk økonom, repræsentant for den klassiske borgerlige politiske økonomi. I værket An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (En Undersøgelse Vedrørende Naturen Af Og Grundene Til Nationernes Rigdom) (1776) pegede han på arbejdet som al værdis kilde. På grundlag heraf kunne han drage den slutning, at arbejderens arbejdsløn er en del af hans produkt, og at den bestemmes af værdien af hans eksistensmidler; endvidere at kapitalisternes og jordbesiddernes indkomster skabes gennem arbejdernes arbejde. Idet han hævdede, at værdien under kapitalismen kun dannes af arbejdsløn, profit og renter, overså han værdien af den konstante kapital i forbindelse med vareproduktionen.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1: Side 368, 410, 416-417, 440
Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 445, 499
Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 38, 66, 175, 218, 219, 220, 221, 229, 230, 231, 232, 237

Links

Den Store Danske Encyklopædi
Leksikon.org
MIA - Marxists Internet Archive (arkiv, eng.)
MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online