Marxisme Online – Navne

A. I. Skvortsov

(Aleksander Ivanovitj Skvortsov)

Født 1848  –  Død 1914

Borgerlig økonom og agronom. forfatter til værker om politisk økonomi og landbrugsøkonomi.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 142, 212, 224

Links

WikiPedia (ru)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online