Marxisme Online – Navne

Jean-Charles-Leonard Simonde de Sismondi

Født 9. maj 1773  –  Død 25. jun. 1842

(1773-1842) Schweizisk økonom, småborgerlig kritiker af kapitalismen.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1

Svejtsisk økonom og historiker. Tilsluttede sig først den borgerlige klassiske politiske økonomi, men blev så repræsentant for den småborgerlige socialisme, udviklede den økonomiske romantisme, der udtrykte småproducenternes anskuelser. Selv om Sismondi påpegede kapitalismens modsætninger, forstod han ikke dens grundlæggende træk.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1: Side 50, 327, 440, 454
Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 210, 221, 228

Links

Den Store Danske Encyklopædi
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online