Marxisme Online – Navne

N. I. Siber

(Nikolai Ivanovitj Siber)

Født 22. mar. 1844  –  Død 10. maj 1888

(1844-1888) Russisk økonom, populariserede som en af de første Marx’ økonomiske lære i Rusland.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1

Russisk økonom, skribent, professor i politisk økonomi og statistik ved Kijevs universitet. Var i 80’erne medarbejder ved en række radikale og liberale tidsskrifter. I 1871 skrev han afhandlingen Ricardos Værdi- og Kapitalteori Set I Lyset Af De Senest Tilkomne Data Og Udredninger – et arbejde, som Marx udtalte sig rosende om i efterordet til 2. udgave af Kapitalens 1. bind. (Marx: Kapitalen, bd. 1, bog 1, s. 101). I omarbejdet og udvidet form udkom afhandlingen i 1885 under titlen David Ricardo Og Karl Marx I Deres Samfundsøkonomiske Forskning. Også hans værk Marx’ økonomiske Teori o.a. blev meget kendte. Under et ophold i London i 1881 lærte han Marx og Engels at kende personligt. Siber opfattede marxismen ensidigt og kunne ikke tilslutte sig Marx’ lære om revolutionen.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1: Side 448
Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 221

Links

WikiPedia (en)
WikiPedia (ru)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online