Marxisme Online – Navne

Nassau William Senior

Født 26. sep. 1790  –  Død 4. jun. 1864

Engelsk vulgærøkonom, forsvarer for kapitalismen.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1

Engelsk økonom, der forsvarede fabrikanternes interesser og agiterede mod forkortelse af arbejdsdagen i England. Marx kritiserede hans anskuelser stærkt i Kapitalen, bd. I.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1: Side 376, 398-399
Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 225

Links

Den Store Danske Encyklopædi
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online