Marxisme Online – Navne

Jean-Baptiste Say

Født 5. jan. 1767  –  Død 15. nov. 1832

(1767-1832) Fransk borgerlig økonom.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1

Fransk borgerlig økonom, frihandelslærens og liberalismens fortaler. Han mente, at der var tre kilder til værdi: arbejde, kapital og jord, og han benægtede, at arbejderne blev udbyttet, endvidere modsætningen mellem arbejde og kapital, mellem produktion og forbrug, samt muligheden for økonomiske kriser.
Karl Marx har kritiseret Says anskuelser i Kapitalen og i Teorier Om Merværdien.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1: Side 241
Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 221

Links

Den Store Danske Encyklopædi
WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online