Marxisme Online – Navne

Vera Sasulitj

(Vera Ivanovna Sasulitj)

Født 8. aug. 1849  –  Død 8. maj 1919

Først fremtrædende narodnik, derefter socialdemokrat. Var i 1883-1884 med til at oprette den første russiske marxistiske organisation: Arbejdets Befrielse. I 80’erne og 90’erne oversatte hun Karl Marx’ Filosofiens Elendighed og Friedrich Engels’ Socialismens Udvikling Fra Utopi Til Videnskab til russisk. Selv skrev hun et værk om den internationale arbejderbevægelses historie og udførte anden litterær politisk virksomhed. I 1900 indtrådte hun i avisen Iskra og tidsskriftet Sarjas redaktioner.
Efter det socialdemokratiske partis spaltning i 1903 blev hun en af de mensjevikiske ledere. I reaktionsperioden efter 1905-revolutionen indtog hun et likvidatorstandpunkt over for partiet, og under den 1. verdenskrig gik hun ind for Ruslands krigsdeltagelse. Hun forholdt sig negativ over for oktoberrevolutionen i 1917.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

(1849-1919) Russisk narodnik, senere socialdemokrat, efter RSDAPs 2. kongres 1903 mensjevik. Under verdenskrigen socialchauvinist.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 12

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 189
Lenin Udvalgte Værker, Bind 2: Side 152
Lenin Udvalgte Værker, Bind 3: Side 89, 112, 148, 149, 191, 210
Lenin Udvalgte Værker, Bind 12: Side 61

Links

Den Store Danske Encyklopædi
Leksikon.org
MIA - Marxists Internet Archive (arkiv, eng.)
MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)
WikiPedia (ru)

Kategori

Narodnik (Rusland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online