Marxisme Online – Navne

David Ricardo

Født 19. apr. 1772  –  Død 11. sep. 1823

(1772-1823) Engelsk borgerlig nationaløkonom.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2

Fremtrædende engelsk økonom, forfatter til økonomiske værker, som afrunder den klassiske borgerlige politiske økonomi. Idet han forsvarede bourgeoisiets interesser mod feudalismens rester, gjorde han sig til talsmand for den frie konkurrences pincipper. Ricardos historiske betydning for den Økonomiske videnskab består først og fremmest i hans teori om arbejdets værdi, som han søgte at lægge til grund for hele den politiske økonomi. Ved at videreudvikle Adam Smiths værditeori påviste Ricardo, at værdien bestemmes af det arbejde, der er anvendt til varens fremstilling, og fra denne kilde opstår såvel arbejdsløn som profit og rente. Ricardo beskrev modsætningen mellem arbejderens løn og kapitalistens profit, men han var ikke i stand til at give en virkelig videnskabelig analyse af kapitalismen, dvs. afsløre den kapitalistiske udbytnings væsen. Ricardo mente, at vareproduktionen og kapitalismen ville bestå evigt som samfundsproduktionens naturlige form.
Ricardos teoretiske grundlag er blevet kritiseret af Marx i Kapitalen og andre værker.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1: Side 66, 70, 386, 410, 440, 445
Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 34, 462
Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 41, 66, 219, 221

Links

[MIA] On The Principles of Political Economy and Taxation
Den Store Danske Encyklopædi
Leksikon.org
MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (da)
WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online