Marxisme Online – Navne

Arthur Mülberger

Født 1847  –  Død 1907

(1847-1907) Tysk læge, proudhonist.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1

Tysk småborgerlig skribent, discipel af Proudhon. Skrev i 1872 en række artikler om boligspørgsmålet i det socialdemokratiske blad Der Volksstaat. I samme blad svarede Engels med en skarp kritik af artiklerne (se artiklen Om Boligspørgsmålet i Marx/Engels: Udvalgte Skrifter, bd. I).

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

(1847-1907) Tysk skribent, tilhænger af Proudhon, profession læge, underkastet kritik i Engels’ skrift Boligspørgsmålet.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 2

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1: Side 545, 557-561, 564-565, 569, 608-618, 622-623, 625-631
Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 476
Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 75
Lenin Udvalgte Værker, Bind 2: Side 29

Links

(barnesandnoble.com)
(amazon.com)
P. J. Proudhon : Leben und Werke. Von Arthur Mülberger (archive.org)
Arthur Mülberger: Volkswirtschaftliches (Auszug)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online