Marxisme Online – Navne

Johann Most

(Johann Joseph Most)

Født 5. feb. 1846  –  Død 17. mar. 1906

Tysk socialdemokrat, senere anarkist, bogbinder af fag. Teoretisk var han tilhænger af Dühring, og politisk gik han ind for den anarkistiske ide om handlingens propaganda. Han anså en snarlig proletarisk revolution for mulig. Efter indførelsen af undtagelsesloven mod socialisterne i 1878 emigrerede han til London, hvor han i bladet Frihed opfordrede til individuel terror, idet han anså den for det mest effektive middel i den revolutionære kamp. I 1882 emigrerede Most til USA, hvor han fortsatte udgivelsen af Frihed. I de følgende år gled han ud af arbejderbevægelsen.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

(1846-1906) Tysk socialdemokrat, senere anarkist, profession bogbinder. I 1874-1878 medlem af den tyske rigsdag. I 1882 emigrerede Most til USA. I sine sidste år forlod han arbejderbevægelsen.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 2

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 53
Lenin Udvalgte Værker, Bind 2: Side 29, 65, 137
Lenin Udvalgte Værker, Bind 5: Side 47

Links

Leksikon.org
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

Kategori

Medlem af SPD (Tyskland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online