Marxisme Online – Navne

Jacob Moleschott

Født 9. aug. 1822  –  Død 20. maj 1893

(1822-1893) Født i Holland, fysiolog, vulgærmaterialist.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1

Hollandsk fysiolog, en af den vulgære materialismes mest fremtrædende repræsentanter. Udtrykte mekanistiske anskuelser om naturen og samfundet. Hans vigtigste filosofiske værk er Livets Kredsløb.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1: Side 364
Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 371
Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 27

Links

Den Store Danske Encyklopædi
MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online