Marxisme Online – Navne

John Stuart Mill

Født 20. maj 1806  –  Død 8. maj 1873

Engelsk borgerlig filosof og økonom, en af positivismens fremtrædende repræsentanter. Han søgte at begrunde harmoni mellem bourgeoisiets profitinteresser og arbejdernes livsinteresser. I forhold til Ricardo gjorde han et skridt tilbage, idet han tog afstand fra teorien om arbejdets værdi og erstattede den med en vulgær teori om produktionsudgifter. Profitten søgte han at forklare som et mådeholdsfænomen hos kapitalisterne i deres forbrug. Han var tilhænger af Malthus’ teori om et befolkningsoverskud.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 219, 221

Links

Den Store Danske Encyklopædi
Leksikon.org
MIA - Marxists Internet Archive (arkiv, eng.)
MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (da)
WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online