Marxisme Online – Navne

Thomas Robert Malthus

Født 14. feb. 1766  –  Død 23. dec. 1834

(1766-1834) Engelsk borgerlig økonom, opstillede en reaktionær befolkningsteori.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1

Præst, engelsk reaktionær borgerlig økonom. Han hævdede, at årsagen til arbejdernes fattigdom ikke skulle søges i de økonomiske samfundsforhold men i naturen, nemlig i at der ikke fandtes den tilstrækkelige mængde næringsmidler på jorden. Iflg. Malthus’ teori øges fødemængden kun efter en aritmetisk kurve, medens befolkningsmængden øges efter en geometrisk, en hurtigere stigende kurve. Under henvisning hertil forsvarede Malthus krige og epidemier som midler til at formindske befolkningsmængden, og han advarede arbejderne mod at stifte familie. Karl Marx har gentagne gange kritiseret teoriens uvidenskabelighed og betegnet den som et forsvar for de herskende klassers interesser. I Rusland støttede Struve, Bulgakov o.a. Malthus’ ideer.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1: Side 384, 433
Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 63, 64
Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 221

Links

Den Store Danske Encyklopædi
Leksikon.org
MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online