Marxisme Online – Navne

Jenny Longuet

(Jenny Caroline Marx Longuet)
(Jennychen)

Født 1. maj 1844  –  Død 11. jan. 1883

Karl Marx’ ældste datter, aktiv i den internationale arbejderbevægelse, gift med Charles Longuet, der var en fremtrædende personlighed i den franske arbejderbevægelse.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

Se også Charles Longuet.

Marxisme Online (web.red.)

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 24

Links

MIA - Marxists Internet Archive (arkiv, eng.)
MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online