Marxisme Online – Navne

P. L. Lavrov

(Pjotr Lavrovitj Lavrov)
(Mirtov)

Født 2. jun. 1823  –  Død 25. jan. 1900

Lavrov, P. I. (1823-1909) Fremtrædende narodniker-ideolog. Repræsentant for den subjektivistiske retning inden for sociologien. Var medlem af Semlja i Volja (Jord og Frihed) og senere af partiet Narodnaja Volja (Folkeviljen). I emigration fra 1870 og deltog i redigeringen af narodnikerskrifter. Medlem af I Internationale og personlig bekendt med Marx og Engels, med hvem han korresponderede.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

(1823-1900) Russisk narodnik, ophavsmand til teorien om, at »helte« til forskel fra »mængden« bestemmer historiens gang, at menneskehedens fremskridt udelukkende skyldes »kritisk tænkende personligheder«. Korresponderede med Marx og Engels.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 2

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 156, 157, 159-161
Lenin Udvalgte Værker, Bind 2: Side 150

Links

Den Store Danske Encyklopædi
Leksikon.org
MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)
WikiPedia (ru)

Kategori

Medlem af 1. Internationale, Narodnik (Rusland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online