Marxisme Online – Navne

Laura Lafargue

(Jenny Laura Marx)

Født 26. sep. 1845  –  Død 26. nov. 1911

Dødsårsag: Selvmord. (Web.red.)

Karl Marx’ datter, aktiv i Frankrigs arbejderbevægelse, udrettede meget for marxismens udbredelse i Frankrig. Sammen med sin mand, Paul Lafargue – der var en af lederne af guesdismen, en revolutionær marxistisk retning i den franske socialistiske bevægelse – oversatte hun Det Kommunistiske Manifest til fransk, og selv oversatte hun en række af Marx’ og Engels’ øvrige værker.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

Se også Paul Lafargue.

Marxisme Online (web.red.)

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 24

Links

Leksikon.org
MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online