Marxisme Online – Navne

I. I. Kablits

(Josif Ivanovitj Kablits)
(Jusov)

Født 30. jun. 1848  –  Død 4. okt. 1893

Narodnikisk skribent. I 70'erne var han blandt dem, der »gik ud blandt folket«, i 90'erne blev han en af de liberale narodnikkers ideologer.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 182, 183, 194, 196

Links

WikiPedia (ru)

Kategori

Narodnik (Rusland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online