Marxisme Online – Navne

David Hume

Født 26. apr. 1711  –  Død 25. aug. 1776

(1711-1776) Engelsk agnostiker, tilhænger af den subjektive idealisme.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2

Engelsk filosof, subjektiv idealist, agnostiker, borgerlig historiker og økonom. Han mente, at erkendelsens opgave bestod i på grundlag af vane at kombinere de enkelte sanseindtryk til forestillinger. En materialistisk årsagsforklaring forkastede han, og han mente, at det ikke var muligt at løse spørgsmålet om en eventuel ydre verdens eksistens. Humes anskuelser påvirkede den idealistiske borgerlige filosofis videre udvikling i betydelig grad.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 369
Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 27
Lenin Udvalgte Værker, Bind 6: Side 181

Links

Den Store Danske Encyklopædi
WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online