Marxisme Online – Navne

George Jacob Holyoake

Født 13. apr. 1817  –  Død 22. jan. 1906

Aktiv i den engelske kooperative bevægelse, reformist. I 30’erne - 40’erne sluttede han sig til chartisterne og owenisterne og gik ind for arbejderkooperativernes selvstyre. Fra 40’erne medvirkende ved udgivelsen af periodiske publikationer for den radikal-republikanske bevægelse. Fra 50’erne samarbejdede han stadig tættere med de borgerlig-radikale og udviklede teorien om arbejdernes andel i profitten i såvel kooperative som kapitalistiske foretagende. Hans anmodning om optagelse i I Internationale 1869 blev afvist.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 50

Links

WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online