Marxisme Online – Navne

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Født 27. aug. 1770  –  Død 14. nov. 1831

Betydelig tysk filosof af den objektive idealismes skole, det tyske bourgeoisis ideolog. Hegels historiske betydning ligger i hans dybtgående og alsidige udvikling af den idealistiske dialektik, som udgør en af den dialektiske materialismes teoretiske kilder. Ved kritisk bearbejdning af Hegels dialektiske metode opbyggede Marx, Engels og Lenin den materialistiske dialektik, som afspejler verdens og den menneskelige tænknings udvikling.
Af hans værker kan nævnes: Åndens Fænomenologi (1807), Logikkens Videnskab (1812-1816) og De Filosofiske Videnskabers Encyklopædi (1817).

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

(1770-1831) Tysk filosof af den objektive idealismes skole. Hegels historiske betydning ligger i hans dybtgående og alsidige udvikling af den idealistiske dialektik, som udgør en af den dialektiske materialismes teoretiske kilder. Ved kritisk bearbejdning af Hegels dialektiske metode opbyggede Marx, Engels og Lenin den materialistiske dialektik.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3

Betydelig tysk filosof af den objektive idealismes skole, som ideolog borgerlig. Hegels historiske betydning ligger i hans dybtgående og alsidige udvikling af den idealistiske dialektik, som udgør en af den dialektiske materialismes teoretiske kilder. Ved kritisk bearbejdning af Hegels dialektiske metode opbyggede Marx, Engels og Lenin den materialistiske dialektik, som afspejler verdens og den menneskelige tænknings udvikling.
Af hans værker kan nævnes: Åndens Fænomenologi (1807), Logikkens Videnskab (1812-1816) og De Filosofiske Videnskabers Encyklopædi (1817).

Lenin Udvalgte Værker, Bind 15

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1: Side 240, 355, 363-66, 383, 451, 610, 649
Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 96, 112, 120, 124, 128-29, 131, 317, 356, 370, 372, 374, 383-86, 388, 391, 393, 477, 496, 497, 499
Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 21, 25, 26, 28, 29, 57, 65, 76, 87, 110, 112, 114, 116, 118, 120
Lenin Udvalgte Værker, Bind 2: Side 42
Lenin Udvalgte Værker, Bind 3: Side 200
Lenin Udvalgte Værker, Bind 5: Side 73, 74
Lenin Udvalgte Værker, Bind 6: Side 178, 180, 181
Lenin Udvalgte Værker, Bind 14: Side 115
Lenin Udvalgte Værker, Bind 15: Side 62

Links

MIA - Marxists Internet Archive (Deutsch)
Den Store Danske Encyklopædi
Leksikon.org
MIA - Marxists Internet Archive (arkiv, eng.)
MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online