Marxisme Online – Navne

François Pierre Guillaume Guizot

Født 4. okt. 1787  –  Død 12. sep. 1874

(1787-1874) Fransk borgerlig historiker og statsmand, monarkist.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1

Fransk borgerlig historiker og statsmand. Han var en af skaberne af den borgerlige teori om klassekamp, som søgte at begrunde bourgeoisiets magtposition ved en henvisning til ejendomsforholdene. Han var imidlertid ikke i stand til at se klasserelationernes grundlag i udbytningen.
I tidsrummet 1840-1848 var han den faktiske leder af Frankrigs uden- og idenrigspolitik. Revolutionen februar 1848 bragte Guizot-regeringen til fald.
Væsentlige arbejder fra hans hånd er: Civilisationens Historie I Europa, Civilisationens Historie I Frankrig, Den Engelske Revolutions Historie o.a.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1: Side 26, 134, 137, 138, 156, 163, 170, 178, 197, 202, 241, 253, 307, 308, 324, 336, 337, 499
Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 154, 392, 506
Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 33

Links

Den Store Danske Encyklopædi
Leksikon.org
WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)
WikiPedia (fr)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online