Marxisme Online – Navne

Eugen Böhm-Bawerk

Født 12. feb. 1881  –  Død 27. aug. 1914

Borgerlig økonom, repræsentant for den såkaldte »østrigske skole« i den politiske økonomi. I sine værker, der er rettet mod den marxistiske merværdi-teori, hævder han, at profitten opstår som forskellen mellem de subjektive vurderinger af nuværende og fremtidig nytte og ikke er et resultat af udbytning af arbejderklassen.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 77, 78

Links

WikiPedia (da): Den østrigske skole
WikiPedia (de): Österreichische Schule
Den Store Danske Encyklopædi
WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online