Marxisme Online – Navne

Johann Philipp Becker

Født 20. mar. 1809  –  Død 9. dec. 1886

Som ung børstenbinder, blev aktiv i den tyske og internationale arbejderbevægelse, Marx’ og Engels’ ven og medarbejder. Han deltog i organiseringen af I Internationale og var redaktør for Vorbote (Forvarsel), der var organ for den tyske sektion af Internationale i Svejts. I Internationalen forsvarede Becker Marx’ linie, skønt han i en række tilfælde, især i den førte periode i kampen mod anarkisterne, ikke viste tilstrækkelig teoretisk modenhed og fasthed.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 243

Links

Leksikon.org
WikiPedia (de)

Kategori

Medlem af 1. Internationale

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online