Marxisme Online – Navne

Edward Aveling

(Edward Bibbens Aveling)

Født 29. nov. 1849  –  Død 2. aug. 1898

Engelsk socialist, forfatter og skribent, gift med Karl Marx’ datter Eleanor. Han var ateist og darwinist og sluttede sig i 70’erne til »fritænkerne«s radikale bevægelse. Efter at have lært Marx og Engels at kende blev han marxist. I slutningen af 80’erne-begyndelsen af 90’erne var han en af organisatorerne bag de ufaglærte arbejderes og de arbejdsløses massebevægelse og deres organisering i fagbevægelsen (trade union). 1893-1895 var han medlem af det Uafhængige Arbejderparti (Independent Labour Party). Aveling bidrog til oversættelsen af Marx’ Kapitalens I. bind og Engels’ Socialismens Udvikling Fra Utopi Til Videnskab og var forfatter til bøger om marxisme, darwinisme og arbejderbevægelsen.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 24

Links

Leksikon.org
WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online