Marxisme Online – Navne

Victor Adler

Født 24. jun. 1852  –  Død 11. nov. 1918

En af det østrigske socialdemokratis ledere. I 1886 startede han avisen Gleichheit (Lighed), og fra 1889 var han redaktør for det østrigske socialdemokratis centrale organ Arbeiter-Zeitung (Arbejderbladet). I 80’erne og 90’erne opretholdt han forbindelse med Engels, men efter dennes død blev han hurtigt revisionist og blev en af de ledende opportunister på II Internationales kongresser. Under 1. verdenskrig var han fortaler for »klassefred« og tog afstand fra arbejderklassens revolutionære handlinger. Efter oprettelsen af den østrigske borgerlige republik var han en kort tid udenrigsminister.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 61
Lenin Udvalgte Værker, Bind 7: Side 70

Links

Den Store Danske Encyklopædi
Leksikon.org
MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online