Marxisme Online – Navne

Thorvald Stauning

(Thorvald August Marinus Stauning)

Født 26. okt. 1873  –  Død 3. maj 1942

Dansk politiker, en af højre-lederne i det danske socialdemokrati og i 2. Internationale. Formand for partiet og partiets rigsdagsgruppe 1910. 1916-20 minister uden portefølje i Zahles ministerium.
1924-26 ledede han Danmarks første arbejderregering. Efter den socialdemokratiske valgsejr i 1929 blev han igen statsminister, denne gang som leder af en koalitionsregering mellem socialdemokraterne og de radikale; denne sad på magten indtil 1942 og blev styrket ved valgene både i 1932 og 1935.
Politisk har Stauning stået på socialdemokratiets højrefløj og bekæmpede både kommunisterne og de radikale strømninger i fagbevægelsen. Fra midten af 1930’erne var han førende talsmand for Danmarks kapitulationspolitik i forhold til det fascistiske Tyskland. Under besættelsen dannede Stauning en samlingsregering og gik ind for forhandling med den tyske besættelsesmagt.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 6

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 6: Side 209, 211
Lenin Udvalgte Værker, Bind 7: Side 68, 72

Links

Lenin: Hele Ti "Socialistiske" Ministre
Den Store Danske Encyklopædi
Leksikon.org
WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online