Marxisme Online – Navne

Albert Einstein

Født 14. mar. 1879  –  Død 18. apr. 1955

Tysk fysiker, fra 1940 amerikansk statsborger. Fremlagde 1905 den specielle relativitetsteori; endvidere en teori for den fotoelektriske effekt, hvilket gav ham Nobelprisen 1921. 1916 fremlagde Einstein den almindelige relativitetsteori, der for fysikken blev lige så revolutionerende som Newtons indsats. Blandt senere arbejder var teorien om at energi har masse og at masse kan omsættes til energi. Dette er blevet grundlæggende for kernefysikken. Einstein advarede tidligt mod krigsmæssig udnyttelse af atomenergien og anbefalede oprettelse af en verdensregering. Einstein måtte p.gr.a. sin jødiske afstamning forlade Kaiser Wilhelm Institut for fysik i Berlin og blev knyttet til Princeton University.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 15

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 15: Side 57, 61, 62

Links

Leksikon.org
MIA - Marxists Internet Archive (arkiv, eng.)
MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online