Marxisme Online – Navne

Jean-Baptiste-Fidèle Bréa

Født 1790  –  Død 25. jun. 1848

Fransk reaktionær general; døde under pariserproletariatets juniopstand.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1: Side 186

Links

WikiPedia (fr)

Kategori

Fransk general

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online