Marxisme Online – Navne

Johann Karl Rodbertus-Jagetzow

Født 12. aug. 1805  –  Død 6. dec. 1875

(1805-1875) Preussisk godsejer, økonom, den preussisk-junkerlige “statssocialisme”s teoretiker.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1

Tysk vulgær-økonom, prøjsisk storgodsbesidder, en af »statssocialismen«s teoretikere. Rodbertus mente, at modsætningen mellem arbejdet og kapitalen kunne løses ved hjælp af en række reformer gennemført af den prøjsiske junkerstat.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

Tysk vulgær-økonom, som mente, at modsætningerne mellem arbejde og kapital kunne fjernes ved reformer, gennemført af den preussiske junker-stat.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 11

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1: Side 465, 467
Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 41, 227, 230 231
Lenin Udvalgte Værker, Bind 11: Side 195

Links

MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online