Marxisme Online – Navne

B. N. Tjernenkov

(Boris Nikolajevitj Tjernenkov)

Født 1883

Fra 1903 medlem af de socialrevolutionæres parti. Medlem af den Konstituerende Forsamling, minister for jordbrug 1918 i den kontrarevolutionære Uralrepublik. Tilsluttede sig 1919 en socialrevolutionær terrorgruppe.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 11

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 11: Side 311

Links

Medlemmer af den grundlovgivende forsamling (ru.)

Kategori

Socialrevolutionær (Rusland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online