Marxisme Online – Navne

V. V. Sjmidt

(Vasilij Vladimirovitj Sjmidt)
(V. V. Schmidt)

Født 17. dec. 1886  –  Død 29. jul. 1938

Dødsårsag: Henrettet under Stalin. (Web.red.)

(1886-1940) Medlem af bolsjevikkernes parti fra 1905. Efter den borgerlig-demokratiske februarrevolution 1917 sekretær for fagforeningerne i Petrograd.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 11

(1886-1940) Medlem af det bolsjevikiske parti 1905. Efter den borgerlig-demokratiske februarrevolution sekretær for fagforeningernes råd i Petrograd. Fra 1928 viceformand for folkekommissærernes råd.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 14

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 11: Side 240
Lenin Udvalgte Værker, Bind 14: Side 85

Links

WikiPedia (ru)

Kategori

Bolsjevik (før 1918) (Rusland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online